Deze "Algemene Verkoopsvoorwaarden" zijn van toepassing op alle bestellingen en verkoopstransacties via de website http://www.ateljeebloemekee.be en gelden voor alle producten die aangeboden worden op deze website.

Door een bestelling te plaatsen op http://www.ateljeebloemekee.begaat u volledig akkoord met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.
De verkoper behoudt zicht het recht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen desgewenst ook per e-mail toegestuurd worden. Neem hiervoor contact op met info@ateljeebloemekee.be

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Ateljee Bloemekee
Sarah Van den Bulck
Hallaarstraat 72

2222 Itegem
België

Telefoonnummer: 0032 (0) 475/75 43 03
E-mailadres: info@ateljeebloemekee.be
Website: www.ateljeebloemekee.be
Ondernemingsnummer: BE 0753.764.234

BESTELLINGEN PLAATSEN OP WWW.ATELJEEBLOEMEKEE.BE
Indien u bestellingen plaatst op www.ateljeebloemekee.be verklaart u aan de volgende voorwaarden te voldoen en stelt u volgende gegevens ter beschikking:
- U bent tenminste 18 jaar oud
- Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u de eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart.
- U geeft uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en eventuele andere benodigde informatie door om een goede verwerking van uw bestelling te kunnen doen. 

Het bestellingsproces  verloopt als volgt:
U kiest de gewenste producten en plaatst deze in het winkelmandje - U geeft uw adresgegevens in - U voert uw betalingsgegevens in - U doorloopt het betalingsproces - Wij versturen u een bevestiging van ontvangst van de bestelling nadat uw betaling is verwerkt - Wij innen de betaling - Wij verzenden de producten - U ontvangt de producten

Bestellingen geplaatst op www.ateljeebloemekee.be zijn niet direct bindend voor de verkoper. Deze worden pas bindend nadat de verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd. Ateljee Bloemekee behoudt zich in alle gevallen het recht bestellingen te weigeren. Redenen hiervoor kunnen zijn:
- het niet voorradig zijn van een product (wij proberen deze informatie altijd accuraat te vermelden op de website. Indien dit om een of andere redenen niet het geval is, brengen wij u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte).
- ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade wil van de klant.
- technische problemen op de website op het moment van de bestelling; het tonen van foutieve prijsinformatie.
- onjuiste of niet verifieerbare facturatie- of betalingsgegevens.
- Niet betalen van de bestelling. Na 7 dagen zal een eerste herinnering gestuurd worden. Indien de betaling na 14 dagen niet voldaan is, behoudt Ateljee Bloemekee zich het recht de bestelling te annuleren.
- vermoedens dat de klant jonger is dan 18 jaar.
- Overmacht.

Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling  en details van de bestelde producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent nog niet de acceptatie van uw bestelling. De acceptatie van uw bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en zodra de bestelde producten naar u zijn verzonden. Ook na betaling van de producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren zolang u de bestelde producten nog niet hebt ontvangen.

Indien wij een bestelling annuleren of weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten terugstorten.

PRIJZEN
Alle prijzen vermeld op www.ateljeebloemekee.be zijn inclusief BTW. De prijzen gelden enkel voor bestellingen die geplaatst worden via www.ateljeebloemekee.be.

Uiteraard wordt www.ateljeebloemekee.be met de uiterste zorg onderhouden. Desalniettemin kunnen er zich mogelijk fouten voordoen op www.ateljeebloemekee.be. Foutief weergegeven prijzen zullen zo snel mogelijk door ons gecorrigeerd worden, maar zijn niet bindend voor ons.

www.ateljeebloemekee.be behoudt zich het recht om de prijs van een product op ieder moment te wijzigen. De producten worden echter steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige bedrag gecrediteerd. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@ateljeebloemekee.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
RETOURZENDINGEN
Retourzendingen zijn niet mogeljk voor verse bloemen. Ateljee Bloemekee doet er alles aan om de infomatie bij de producten zo waarheidsgetrouw en duidelijk mogelijk weer te geven. Mocht een gekocht product toch niet in de smaak vallen dan heeft u binnen 14 dagen, geldend vanaf de dag van de levering, het recht om af te zien van de aankoop zonder opgave van een reden en zonder betaling van een boete. Na aanmelding van uw retour heeft u wederom 14 dagen om de producten terug te sturen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

U doorloopt hiervoor het onderstaande proces:
- U meldt uw retourzending per e-mail bij ons aan op info@ateljeebloemekee. U vermeldt het betreffende product en besteldatum.
- Wij versturen u een retourbon per e-mail.
- U brengt het betreffende product terug naar ons op volgend adres: Hallaarstraat 72, 2222 Itegem.
- Na ontvangst van het product storten wij het verschuldigde bedrag terug. Dit bedrag bevat het aankoopbedrag van het product.

Het te retourneren product moet compleet zijn, in de originele staat zijn en mag niet beschadigd zijn. 
Het is uw verantwoordelijkheid dat de producten veilig en beschermd blijven wanneer ze in uw bezit zijn. 


Ateljee Bloemekee behoudt zich het recht om een retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen in de volgende gevallen:
- De producten bevinden zich niet meer in de originele staat.
- De producten zijn niet goed verpakt en daardoor beschadigd geraakt.
- Er ontbreken producten.
- U heeft producten geretourneerd waarvoor u niet heeft betaald. 
Wanneer producten beschadigd zijn geraakt kan Ateljee Bloemekee u kosten aanrekenen voor benodigde reparaties.  

BETALING
Voor de verwerking van onze online betalingen werken wij samen met payment service provider Mollie. U hebt de mogelijkheid om te betalen per Bancontact. Alle betalingen gebeuren in een veilige omgeving. Mollie is hiervoor PCI DSS gecertificeerd. Bancontact betaling zorgt ervoor dat de bestelling direct afgehandeld word. 

CADEAUBONNEN
Cadeaubonnen die u bij Ateljee Bloemekee aankoopt kunnen naar uw eigen adres gestuurd worden of naar het adres van de begunstigde. 
Cadeaubonnen kunnen enkel per order gebruikt worden, dus zijn niet splitsbaar. Daarnaast zijn cadeaubonnen niet geldig in combinatie met andere acties. 
AFBEELDINGEN OP WWW.ATELJEEBLOEMEKEE.BE
Alle afbeeldingen op de website www.ateljeebloemekee.be proberen op best mogelijke wijze de producten weer te geven. De weergave van kleuren is echter onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. Dit kan geen reden tot schadevergoeding zijn.  
OVERMACHT
Ateljee BLoemekee zal al het mogelijke doen om de verplichtingen na te komen. Ateljee bloemekee kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken indien dit veroorzaakt wordt door omstandigheden die Ateljee Bloemekee niet in de hand heeft. Uiteraard zullen wij zo snel mogelijk gepaste oplossingen trachten te vinden om de verplichtingen alsnog na te komen.
AANSPRAKELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden beschrijven volledig onze rechten, plichten en aansprakelijkheid met betrekking tot het leveren van onze aangeboden producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welk aard dan ook die de klant lijdt vanwege de overeenkomst. Eventuele directe schade waarvoor Ateljee Bloemekee wettelijk gezien wel aansprakelijk is, zal nooit de verkoopprijs overschrijden.

PERSOONSGEGEVENS
Alle persoonsgegevens die Ateljee BLoemekee verkrijgt via www.ateljeebloemekee.be zullen vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan derden gegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant. 
Ateljee Bloemekee engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persosnlijke levenssfeer. 
U kunt als klant ten allen tijde uw persoonsgegevens laten aanpassen. Neemt u hiervoor contact met ons op. 
Uw persoonsgegevens zullen door ons gebruikt worden voor de afhandeling van bestellingen, het beheer van onze relatie met u, direct marketing en de globale beeldvorming van ons clienteel. U kan ten allen tijde doorgeven dat uw gegevens niet voor Direct Marketing doeleinden gebruikt mogen worden. Neemt u hiervoor contact met ons op. 
KLACHTEN
Heeft u klachten over een product van Ateljee Bloemekee of over onze dienstverlening, dan lossen wij dit graag samen met u op. We raden u daarom aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ateljeebloemekee.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om u klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
SPLITSBAARHEID
Indien een bepaling (of een deel daarvan) van deze Algemene voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan deze bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de Algemene voorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de Algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
TOEPASSELIJK RECHT
Op deze Verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van Mechelen zijn exclusief bevoegd.
CONTACT
Voor vragen kunt u contact opnemen via info@ateljeebloemekee.be